veilig betalen
veilig betalen
€10 verzendkosten binnen België
veilig betalen
€10 verzendkosten binnen België
uitstekende service
Home  /  Privacyverklaring
Privacyverklaring
NANELI VOF hecht waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze verklaring wil NANELI VOF heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

NANELI VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 1.  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en types van de persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 2. het verwerken van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden aangewend;
 3. vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 4. de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 7. als NANELI VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
NANELI VOF
Chaussée de Charleroi 148, 1370 Jodoigne, België
Ondernemingsnummer: BE 0681.568.718
E-mail: info@naneli.be
Telefoon: +32 476 37 00 02

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. de klant toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel zodat deze klant aankopen kan doen op de webshop;
 2. aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening voor de klant; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn;
 3. het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 4. detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en of criminele gedragingen;
 5. wanneer je de website van NANELI VOF bezoekt, verklaar je je akkoord met gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden;
 6. marketing doeleinden.
Voor de opgesomde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:
 1. identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 2. identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer;
 3. overige data: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
 4. we gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen;
 5. op de website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 1. het onderhoud en aanpassing van de internetomgeving;
 2. het verzorgen van IT-infrastructuur;
 3. het verzorgen  en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 4. met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen;
 5. wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten;
 6. wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is;
 7. tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons toestemming geeft;
 8. je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan;
Bewaartermijn

NANELI VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij gebruiken ook cookies – cookie policy

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van NANELI VOF wenst te consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 1. alle personen die namens NANELI VOF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 2. we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacyverklaring

NANELI VOF kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Laatst bijgewerkt : 16 juli 2018
Creative WebVision © 2024
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op uw volgende aankoop
Vul uw e-mailadres in